Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych działa już 40 lat!

Środowiskowy Dom Samopomocy „PRTON” obejmuje opieką i terapią 37 uczestników, a z drugiej części pierwotnej Pracowni – czyli ze Świetlicy popołudniowej – korzysta około 40 podopiecznych.

Ale wszystko zaczęło się od spotkania rzeźbiarza Andrzeja Wojciechowskiego z polską działaczką społeczna, pedagog, pionierką pedagogiki specjalnej – Wandą Szuman, która poprosiła go o zainteresowanie się uzdolnioną niepełnosprawną Ewą…

Początkowo funkcjonowanie Pracowni bazowało na wolontariacie studentów Wydziału Sztuk Pięknych UMK,  stopniowo nabierało kształtu instytucjonalnego…

Niezależnie jednak od formalnych uwarunkowań, zawsze naszym celem było towarzyszenie osobom z niepełnosprawnością w ich drodze i stworzenie bezpiecznego miejsca, w którym w pełni będą mogły rozwinąć swoją osobowość. Pomocą w odkrywaniu siebie są twórcze działania: różne formy zajęć plastycznych (rzeźba, grafika, malarstwo), muzycznych, teatralnych i krawieckich.

Ale twórczość rozumiemy znacznie szerzej. Jest nią odkrywanie siebie, poznawanie swoich potrzeb, nabywanie nowych umiejętności. Dlatego twórczość odnajdujemy również w codziennych czynnościach: przygotowaniu sałatki, sprzątaniu, robieniu zakupów. Do samodzielności w wykonywaniu tych prostych zadań wdrażamy uczestników naszych zajęć. Najważniejsze jednak jest dla nas stworzenie atmosfery pełnej akceptacji, poczucia bezpieczeństwa, bo tylko wtedy – jesteśmy o tym przekonani i mamy na to liczne przykłady – drugi człowiek może pokazać nam całe swoje bogactwo.

Będziemy świętować  jubileusz 40-lecia działalności oraz obchody 10-lecia istnienia Pracowni jako środowiskowego domu samopomocy  25 października 2018 r. w Dworze Artusa o godz.12.00.

Niemożliwe jest opowiedzieć 40 lat życia przez dwie godziny, ale spróbujemy 🙂

Pokażemy wycinek dorobku artystycznego osób niepełnosprawny od lat skupionych wokół Pracowni – niezwykłych twórców od wielu lat wpisujących się w krajobraz artystyczny Torunia. Spróbujemy także opowiedzieć o  najważniejszych  ideach przyświecających Pracowni przez lata. Będzie wystawa prac, wypowiedzi najstarszych uczestników, zabawa z niespodziankami i świętowanie na słodko 🙂

Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w sfinansowaniu uroczystości, która będzie wielką radością i wyjątkowym wydarzeniem.

Darowiznę można wpłacić na konto naszego Stowarzyszenia:

PKO BP 51102050110000920200912634

lub

do Kasy w Siedzibie KSON DT, przy Szosie Chełmińskiej 254 /258

albo dowolną kwotę w systemie Pay Pal przez stronę:

http://szumanowka.pl/darowizna/

Obchody jubileuszu 40 lecia Pracowni i 10 lecia ŚDS „PRTON” pt. „Niezwyki twórcy”zostały dofinansowane przez Wydział Kultury Gminy Miasta Torunia.