Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy już po raz dziesiąty zapraszamy do uczestnictwa w naszym regionalnym konkursie plastycznym. Tematem i treścią tegorocznego konkursu pod nazwą „Powrót Pomorza i Kujaw do Macierzy” jest fakt powrotu przed stu laty do odrodzonej, wolnej Polski miast, miasteczek i wsi naszego regionu.

Od stycznia 2020 roku w wielu miejscowościach naszego regionu odbywały się uroczystości związane z powrotem do wolnej Polski – przypominały one ważne fakty historyczne i znaczenie wolności dla rozwoju kraju i szczęścia  każdego człowieka.

Osoby z niepełnosprawnością, tak jak wszyscy ludzie mają potrzebę aktywności, pracy, sukcesu i akceptacji.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie jest szansą wychodzenia z codziennej rutyny i daje dodatkową motywację do pracy, do rozwijania swoich uzdolnień i pasji. Stwarza także warunki do zainteresowania się historią swojej miejscowości.

Konkurs pt. „Powrót Pomorza i Kujaw do Macierzy” będzie realizowany poprzez różnorodne metody i formy właściwe i możliwe do wykonania w danej instytucji terapeutycznej. Źródłami inspiracji mogą być: literatura piękna, reprodukcje, fotografie, filmy. Podczas realizacji tematu będzie także okazja do spotkań i rozmów o historii własnej miejscowości. Można też spotykać się z organizatorami uroczystości niepodległościowych oraz osobami znającymi dzieje miejscowości i regionu. Jest to również możliwość wzmacniania samoświadomości, dumy z przynależności do środowiska i miejscowości oraz wzbudzani dbałości o własne życie.

Organizacja wojewódzkiego konkursu integruje środowiska pracujące z tymi osobami, pomaga w prezentowaniu możliwości twórczych i potencjałów tkwiących w osobach niepełnosprawnych, a także promuje ideę pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności.

Do pobrania

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Mertyczka dzieła
  4. Zgoda na przetwarzanie danych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *