Jeśli chcesz zostać uczestnikiem naszych zajęć, zapoznaj się z poniższymi zasadami przyjęcia.

  1. Przygotuj następujące dokumenty:
    • kopię orzeczenia o niepełnosprawności
    • zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach Pracowni
    • zaświadczenie od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia
    • kopię decyzji o rencie chorobowej
  2. Przyjdź do nas lub skontaktuj się z nami. Pracownik socjalny skontaktuje się Tobą, a następnie złoży prośbę o przyjęcie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.