Informacje na temat dostępności ŚDS „PRTON” osobom ze szczególnymi potrzebami

w zakresie dostępności:

 1. Architektonicznej
  • budynek przeznaczony na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest lokalem użyczony przez Gminę Miasta Torunia do bezpłatnego użytkowania – jest parterowy i pozbawiony barier architektonicznych
  • budynek pozbawiony jest progów na wejściu, a także bezprogowe są wejścia do wszystkich pomieszczeń terapeutycznych, sal zajęć grupowych, wszystkich toalet, a także korytarze i ciągi komunikacyjne
  • toalety wyposażone są w miski ustępowe, umywalki i uchwyty zgodne z normami i umożliwiające manewrowe wózkiem inwalidzkim, a prysznice nie mają ograniczeń w postaci brodzików
  • w toaletach dla niepełnosprawnych zainstalowany jest system przyzywowy informujący o wezwaniu pomocy
  • pomieszczenie do przebierania osób niepełnosprawnych i pomocy przy czynnościach higienicznych wyposażone jest w podnośnik sufitowy
  • wysokość stołów do pracy i do spożywania posiłków dostosowana jest w formie dodatkowej nakładki lub nakładanego blatu do pracy, dostosowanego indywidualnie do uczestnika na wózku inwalidzkim
  • posadzka została wykonana z żywicy epoksydowej o właściwościach antypoślizgowych
  • oświetlenie w korytarzach działa w ten sposób, aby światło padało na twarz osoby mówiącej i osoba niedosłysząca mogła czytać z ruchu warg
  • osoby niepełnosprawne mogą wchodzić do siedziby z psem asystującym
  • osoby niesłyszące powinny zgłosić kierownikowi ŚDS „PRTON” zamiar skorzystania z tłumacza języka migowego 3 dni robocze wcześniej, drogą mailową: kontakt@sdspron.pl lub telefoniczną 500 848 224.
  • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku znajduje się w centralnym korytarzu; dla osób ze specjalnymi potrzebami planowany jest wyznaczony pracownik, który ma za zadanie oprowadzić i przystępnym językiem udzielić stosownych wyjaśnień
  • w sytuacji zagrożenia pożarowego ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielonym przez osoby funkcyjne, wyznaczone do ewakuacji
  • udzielanym przez osoby funkcyjne wyznaczone do ewakuacji na każdej kondygnacji
  • domofon na ścianie wejściowej umiejscowiony na odpowiedniej wysokości (80-100 cm) ma możliwości komunikacji głosowej i posiada sygnalizator świetlny i dźwiękowy dodatkowo informujący o otwieraniu drzwi
  • parking przed budynkiem posiada 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
 2. Cyfrowej
  • uczestnicy z niepełnosprawnością intelektualną i przewlekłymi trudnościami psychicznymi mają trudności z czytaniem i pisaniem, a także rozumieniem tekstów literackich oraz symboli graficznych, samodzielnie rzadko wyszukują informacje powszechnie dostępne, pomimo tego, planowane treści będą prezentowane tak, aby spełniały minimalne wymogi dostępności:
   • logiczna, przejrzysta i przewidywalna architektura strony
   • widoczne i kontrastowe treści w stosunku do tła
   • unikatowe tytuły
   • zastosowane narzędzia to: linki podkreślone, czytelna czcionka
   • na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
   • strona zawiera prosty formularz kontaktowy
  • ŚDS „PRTON” nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych
  • alternatywną formą do uzyskania informacji o aktualnościach ze strony www będzie możliwe poprzez żądanie uzyskania tych samych informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu przez pracownika ŚDS „PRTON” w siedzibie
  • w wypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: tel. 500 848 224 mail: kontakt@sdsprton.pl
  • skargi i Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać również drogą telefoniczną, mailową i korespondencyjnie na adres: ŚDS „PRTON” ul. św. Jana Bosko 2, 87-100 Toruń
 3. Informacyjno – komunikacyjnej
  • osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą wolniej przyswajać nowe wiadomości i mieć trudności z wykorzystaniem swoje wiedzy, potrzebują więcej czasu dlatego pracownicy Domu mają doświadczenie są przeszkoleni, co do zasad prowadzenia rozmowy, aby szanować sferę prywatną osoby z niepełnosprawnością, używać pojedynczych zdań, zadawać proste pytania, aby można było udzielić odpowiedzi jednym zdaniem lub kilkoma albo skinieniem głowy, potrafią dostosować słownictwo do indywidualnych potrzeb i dostosować tempo wypowiedzi, powtarzać najważniejsze informacje i jasno określać co trzeba z daną informacją zrobić.
  • zaplanowanym udogodnieniem na potrzeby alternatywnego kontaktu dla osób ze specjalnymi potrzebami Dom umożliwienie pomieszczenia, dostępnego architektoniczne, wolnego od hałasu i nadmiaru bodźców mogących utrudniać kontakt
  • osobom ze specjalnymi potrzebami pracownicy Domu przygotują informację w formie wydruku papierowego, napisanego prostym językiem, dużym drukiem, uzupełnione odręcznym rysunkiem lub zobrazowane ilustracjami
  • alternatywną formę kontaktu stanowi:
   • kontakt telefoniczny: tel. kom. 500 848 224
   • mailowy: kontakt@sdsprton.pl
   • korespondencja, składanie wniosków, zapytań i innych pism możliwa jest za pomocą poczty tradycyjnej nadesłanej na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych św. Jana Bosko 2, 87-100 Toruń
   • osobisty kontakt w siedzibie jest możliwy w godzinach urzędowania: 8.00 -16.00
  • informacja o danych kontaktowych jest widoczna w przeszkleniu ściany wejściowej do budynku, a także w stopce maila
  • skargi i Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej można składać również drogą telefoniczną, mailową i korespondencyjnie na adres: ŚDS „PRTON” ul. św. Jana Bosko 2, 87-100 Toruń
  • Oświadczenie sporządzono dnia 22.10.2021r.
  • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.
  • W ramach udzielanej informacji dotyczącej dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy „PRTON” dostępne są do pobrania poniższe pliki:
  • Kliknij, aby pobrać wniosek