Pracownia przez wiele lat była jedynym w swoim rodzaju ośrodkiem w Polsce, który od ponad 40 lat organizował wypoczynek letni dla dorosłych osób niepełnosprawnych.

Dzięki wyjazdom realizowane jest prawo do wypoczynku dla osób niepełnosprawnych i oferowane jest niezwykle ważne wytchnienie dla rodziców i rodzin obciążonych nieustanną opieką nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Wyjazdy wakacyjne są formą aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku oraz programem rozwijającym zainteresowania i uzdolnienia artystyczne. Uważamy, iż bardzo ważna jest ciągła praca nad usprawnianiem zaburzonych funkcji i uczenie nowych umiejętności, dlatego potrzebne jest kontynuowanie terapii i opieki także wakacji – w odmiennej formie niż codzienne zajęcia w ciągu roku.

Podczas pobytu poza domem stwarzane są okazje do podtrzymywania umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej uczestników, rozwijane zainteresowania i uzdolnienia artystyczne, sportowe, manualne. Często nie docenia się jednak wrażliwości osób upośledzonych na piękno oraz ich potrzeb kulturowych i twórczych. Podopieczni uczą się podejmowania prób nauki dysponowania czasem poprzez samodzielny wybór zajęć i korzystanie z proponowanych form aktywności. A nade wszystko zależy nam na odciążeniu rodziców i opiekunów osobistych, zmęczonych wieloletnią opieką nad dorosłymi niepełnosprawnymi.

Przed lat turnusy rehabilitacyjne finansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niestety aktualnie – jako dorosłym niepełnosprawnym – zazwyczaj nie przysługuje już dofinansowanie z PFRON. Co roku zmagamy się więc z pozyskaniem darczyńców, którzy zechcą pomóc w opłaceniu kosztów wyjazdu dla najuboższych uczestników, bo wielu z nich nigdy nie miałoby szansy na wypoczynek w grupie rówieśniczej bez pomocy darczyńców i wolontariuszy.

Przez wszystkie lata opiekunowie i wolontariusze nie otrzymywali wynagrodzenia za pracę na pracownianych turnusach. Zdobywali doświadczenia, które potwierdzały, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pomimo swoich schorzeń, potrafią opanować proste umiejętności w zakresie samoobsługi i orientacji w codziennych sytuacjach, wykazują inicjatywę w nawiązaniu kontaktów z otoczeniem, a także ujawniają potrzebę ekspresji twórczej. Często nie docenia się jednak wrażliwości osób upośledzonych na piękno oraz ich potrzeb kulturowych i twórczych.

Podczas wspólnych wakacji wolontariusze i pracownicy nawiązywali kontakty z osobami niepełnosprawnym mającymi trudności w komunikowaniu się, wzbogacali swoje doświadczenie zawodowe i byli pobudzani do refleksji nad wieloaspektowością pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Policzyliśmy ile wyjazdów odbyło się przez  ostatnie 15 lat 🙂

2023- Cekcyn

2022- Stegna

2021 – Stegna

2020 – (wyjazd się nie odbył z powodu pandemii covid19)

2019 – Przyjezierze

2018 – Przyjezierze

2017- Chłapowo

2016 – Jastarnia

2015 – Jastarnia

2014 – Orlik

2013 – Wałdowo

2012 – Orlik

2011 – Sobieszewo

2010 –Brenna

2009 – Wdzydze

2008 – Wdzydze

W tym miejscu pragniemy z całego serca podziękować tym wszystkim osobom, wolontariuszom, którzy służyli na wyjazdach wakacyjnych lub w trakcie codziennej działalności Pracowni ♥

ŚDS „PRTON” KSON DT finansowany jest w całości z budżetu państwa i realizowany przez samorząd Gminy Miasta Toruń.

Od 6.12.2018 r. Stowarzyszenie prowadzi działalność NA MAJĄTKU GMINY MIASTA TORUŃ, KTÓRY ODDANO DO BEZPŁATNEGO UŻYTKOWANIA.

#obchody 15 lat ŚDS i 45 lat działalności PRTON