Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy już po raz dziesiąty zapraszamy do uczestnictwa w naszym regionalnym konkursie plastycznym. Tematem i treścią tegorocznego konkursu pod nazwą „Powrót Pomorza i Kujaw do Macierzy” jest fakt powrotu przed stu laty do odrodzonej, wolnej Polski miast, miasteczek i wsi naszego regionu.

Od stycznia 2020 roku w wielu miejscowościach naszego regionu odbywały się uroczystości związane z powrotem do wolnej Polski – przypominały one ważne fakty historyczne i znaczenie wolności dla rozwoju kraju i szczęścia  każdego człowieka.

Osoby z niepełnosprawnością, tak jak wszyscy ludzie mają potrzebę aktywności, pracy, sukcesu i akceptacji.

Mamy nadzieję, że udział w konkursie jest szansą wychodzenia z codziennej rutyny i daje dodatkową motywację do pracy, do rozwijania swoich uzdolnień i pasji. Stwarza także warunki do zainteresowania się historią swojej miejscowości.

Konkurs pt. „Powrót Pomorza i Kujaw do Macierzy” będzie realizowany poprzez różnorodne metody i formy właściwe i możliwe do wykonania w danej instytucji terapeutycznej. Źródłami inspiracji mogą być: literatura piękna, reprodukcje, fotografie, filmy. Podczas realizacji tematu będzie także okazja do spotkań i rozmów o historii własnej miejscowości. Można też spotykać się z organizatorami uroczystości niepodległościowych oraz osobami znającymi dzieje miejscowości i regionu. Jest to również możliwość wzmacniania samoświadomości, dumy z przynależności do środowiska i miejscowości oraz wzbudzani dbałości o własne życie.

Organizacja wojewódzkiego konkursu integruje środowiska pracujące z tymi osobami, pomaga w prezentowaniu możliwości twórczych i potencjałów tkwiących w osobach niepełnosprawnych, a także promuje ideę pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społeczności.

Do pobrania

  1. Regulamin
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Mertyczka dzieła
  4. Zgoda na przetwarzanie danych