Tydzień temu minęła 127 rocznica urodzin Wandy Szuman – Patronki naszego Stowarzyszenia.

Z tej to okazji została odprawiona Msza święta w podziękowaniu za dar jej życia i jej dzieła. Później w naszej skromnej siedzibie Pracowni świętowaliśmy Jej urodziny przypominając Jej osobę i sprawy, w które była zaangażowana.

A działała niesamowicie! Oto zaledwie kilka haseł, które tylko sygnalizują jaką niesamowitą osobą była ta niewysoka, drobna, ciepła, skromna i fascynująca osoba.

Uznawana jest za pionierkę pedagogiki specjalnej. Zajmowała się osobami niewidomymi, niepełnosprawnymi ruchowo, niepełnosprawnymi intelektualnie, a wcześniej także sierotami i dziećmi dzikimi. Dzięki jej inicjatywie swoją działalność rozpoczęło Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dziećmi. Kierowała Katolickim Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli w Poznaniu. Utworzyła pierwszą w Polsce Poradnię dla Rodziców Dzieci Niewidomych. Do emerytury pracowała jako psycholog w Pogotowiu Opiekuńczym.
W wieku 80 lat została współtwórczynią cotygodniowych spotkań z osobami upośledzonymi, których celem była rehabilitacja poprzez rozwijanie umiejętności artystycznych.

Nasz profesor Andrzej Wojciechowski i Basia Momot osobiście znali, spotykali i współpracowali z Wandą Szuman!

Między innymi, dzięki pomocy naszego profesora Wojciechowskiego, który z wykształcenia jest rzeźbiarzem,  pobudzała do własnej twórczości artystycznej uzdolnioną  Ewę Panasewicz i później wielu innych niepełnosprawnych twórców.
To właśnie zainspirowany spotkaniem z Wandą Szuman – jej pasją, pracą pedagogiczną, działalnością charytatywną i wartościom, którym była wierna do końca życia, Andrzej Wojciechowski utworzył naszą Pracownię Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych.

Wanda Szuman za swoją działalność i poświęcenie w niesieniu pomocy potrzebującym została odznaczona m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, papieskim medalem „Pro Ecclesiae et Pontifice” i Orderem Uśmiechu. 13 lutego 1992 r. Rada Miasta Torunia podjęła uchwałę o nadaniu Wandzie Szuman tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Torunia”.

Nasze Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman zorganizowało kilka sesji naukowych promujących teorię i praktykę pedagogiczną Wandy Szuman:

1. Wanda Szuman – świadek miłości (1.12.2007)

2. Być blisko (5. 12.2008)

3. Otoczmy troską życie (24.11.2009)

4. Miejsce wśród innych (6.12.2010)

5. Pedagog specjalny – nauczyciel, terapeuta, opiekun (2.12.2011)

6. „Nie ma kaleki, jest człowiek” – problemy podmiotowości i autonomii osób z
niepełnosprawnością (11.12.2012)

7. W drodze ku dorosłości – mieszkalnictwo wspomagane (6.12.2013)

8. Przyjmuję obce, oddaję swoje – rodzinna opieka zastępcza (2.12.2014)