MAJÓWKA 1

Zadaniami naszej Pracowni, tak jak wszystkich środowiskowych domów w Polsce są opieka i terapia osób niepełnosprawnych. Zadania Domu realizowane są poprzez indywidualne i grupowe plany postępowania wspierająco-aktywizującego opracowywane w oparciu o potrzeby uczestników ośrodka, obejmujące  między innymi trening umiejętności spędzania czasu wolnego.

Naszym uczestnikom proponujemy kilka stałych form spędzania czasu wolnego. Jedna grupa zapoznaje się z podstawami języka francuskiego, inna słucha literatury czytanej na głos. Regularnie różne inne grupy wychodzą na spacery i korzystają z outdoorowej siłowni na świeżym powietrzu. Poza tym, uczestnicy bardzo lubią grupowe zajęcia umuzykalniające i piątkowe sesje z filmem. Niezmiernie atrakcyjne są także zajęcia z elementami dogoterapii.

Ponadto staramy się kształtować naukę spędzania czasu wolnego poprzez korzystanie z lokalnej oferty kulturalnej – z uczestnikami naszych zajęć chodzimy na wystawy, a także zachęcamy do pogłębiania relacji z bliższą i dalszą rodziną i przyjaciółmi.

Zobacz nasz ostatni wyjazd do znajomych.