Lecznicze działanie natury i ogrodów znano już od wieków. Hortiterapia i silvoterapia to praca w ogrodzie i przebywanie na łonie przyrody w celu poprawy zdrowia.

Samo przebywanie wśród drzew, wpływa korzystnie na zdrowie, ułatwia psychiczne przystosowanie się do choroby, stwarza poczucie przydatności, rozwija kreatywność, pomaga opanować stres.

Dzięki wykonywaniu prac ogrodniczych, opiece nad zwierzętami, a także kontaktom społecznym, osoby niepełnosprawne mogą poprawiać swoją kondycję fizyczną i psychiczną oraz funkcjonowanie społeczne.

Elementy hortiterapii i rozumianej szerzej silvoteraii wykorzystujemy także w naszej Pracowni, bo te metody są  wykorzystywane jako  metody uzupełniające lub alternatywne w działaniach terapeutycznych na rzecz osób niepełnosprawnych.

·         Gromadzenie i porządkowanie informacji z różnych źródeł (internet, książki, atlasy, filmy przyrodnicze, spacery)

·         Poznawanie roślin doniczkowych, ogrodowych, polnych i leśnych.

·         Rozwijanie zainteresowania pięknem flory naszej Ojczyzny(wycieczki po okolicy, wyjazdy).

·         Wdrażanie do systematycznej pracy kształtowane podczas sadzenia i dbania o własne roślinki, zajęć w ogrodzie, szkółce leśnej.

·         Nauka dbania i pielęgnacji roślin ( teoria i praktyka).

·         Rozwijanie aktywności umysłowej.

·         Kształtowanie właściwych postaw i umiejętności pracy w grupie.

·         Kształcenie logicznego myślenia i poprawnego wyciągania wniosków.

·         Rozbudzanie świadomości ekologicznej.

Odbywa się to poprzez działania takie jak pogadanki i rozmowy kierowane z uczestnikami zajęć, wspólne szukanie i pogłębianie wiedzy, wykonywanie ilustracji do poruszanych zagadnień, ale przede wszystkim przez zajęcia praktyczne: podlewanie kwiatów w Pracowni, przesadzanie ich, spacery po lesie, proste prace ogrodnicze.

W ubiegłym miesiącu mieliśmy okazję wziąć udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym w szkole specjalnej nr 26 i za naszą wiedzę i kartonową prezentację 🙂 otrzymaliśmy drzewka: jarzębinę i dąb. Niestety Pracownia nie dysponuje swoim terenem i nie mamy gdzie zasadzić tych drzew 🙁

Ale nasza pani Alicja zgodziła się, aby zasadzić je w jej prywatnym ogródku. Może w niedalekiej przyszłości uda się przesadzić rośliny na wytęsknionym ! naszym kawałku ziemi pod oknami Pracowni. Na zdjęciach z prac w ogrodzie zobaczycie także, że pani Alicja jest niezwykle gościnna nie tylko dla drzew 🙂