Wczoraj w Pracowni mieliśmy wielkie święto – dzień Mamy, Taty, Dziecka i Bliskiej Osoby.

Gościliśmy najbliższe osoby naszych uczestników zajęć.

Rok temu z tej okazji zorganizowaliśmy mini koncert niepełnosprawnego artysty dla przybyłych członków rodzin. W tym roku także, pomimo trudnych warunków i ciasnoty pragnęliśmy ugościć słodkim poczęstunkiem naszych bliskich. Każdy z przybyłych otrzymał podarunek: kwiatek i życzenia wyrażone przez uczestników, opatrzone pracą plastyczną wykonaną na zajęciach w Pracowni. Oprócz podarunków chcieliśmy dać radość, uśmiech i niezapomniane wrażenia.

Najpierw uhonorowaliśmy uczestników obchodzących urodziny w miesiącu maju: Piotra, Marcina, Tomka, Marcina, Marka i Danusię.

Następnie obejrzeliśmy film – niespodziankę, który został nagrany specjalnie na tę okazję, na podstawie spotkań uczestników z pedagogiem i złożony z wypowiedzi uczestników na temat bycia matką, rodzicielstwa i bycia w rodzinie.

Kolejnym elementem spotkania było przypomnienie osoby Wandy Szuman – patronki naszego Stowarzyszenia, która już kilkadziesiąt lat temu propagowała te dzisiaj podnoszone kwestie wychowawcze wobec dzieci niepełnosprawnych. Basia Momot, która osobiście znała panią Wandę pokierowała dyskusją w której sami uczestnicy przywołali hasła głoszone już wtedy przez Wandę Szuman, a są to m in.: można wychować dziecko niepełnosprawne na dobrego człowieka, na szczęśliwego człowieka. Że nie powinniśmy się litować, ale uczyć samodzielności i nie wyręczać, a jeśli tylko niepełnosprawność dziecka pozwala. Wszyscy mamy tak niewiele ruchu i trudno nam zmobilizować się do regularnego spacerowania czy uprawiania jakiegokolwiek sportu, a pani Wanda już wtedy była świadoma, jak ważna jest aktywność fizyczna i mówiła rodzicom dzieci niepełnosprawnych, aby nakłaniali swoje dzieci do ruchu („niech się rusza”).

I na koniec przypomniana została jedna z najważniejszych myśli, które przyświecały Wandzie, a które dziś nazywać można szeroko rozumianą integracją – niech dziecko wychowuje się z rodzeństwem, rodziną i innymi ludźmi. Dziękujemy wszystkim Bliskim naszych podopiecznych, którzy byli z nami! ♥ ♥  ♥

Wybrane zdjęcia pamiątkowe z Dnia Bliskiej Osoby 2017 (galeria)