zdjecia-na-plakat-i-zaproszenie-2016

VI Wojewódzki Konkurs Plastyczny

Polska pieśń patriotyczna i tradycyjna.

 

ORGANIZATOR: Środowiskowy Dom Samopomocy Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu

WSPÓŁORGANIZATORZY: Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej
w Toruniu

Już po raz szósty mamy przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w konkursie plastycznym skierowanym do osób niepełnosprawnych.
Tegoroczny konkurs pod nazwą Polska pieśń patriotyczna i tradycyjna ma na celu upowszechnianie i utrwalanie wiedzy związanej z życiem Polaków na przestrzeni dziejów oraz wydarzeń znaczących dla historii naszego kraju, upamiętnionych w pieśniach tradycyjnych i patriotycznych.

Polacy zawsze byli narodem rozśpiewanym, a pieśń była nieodzowną częścią życia codziennego
i społecznego. Opisywała dole i niedole wiejskiego ludu, zachęcała żołnierzy do boju i podtrzymywała naród na duchu w okresie rozbiorów. Pieśń napawała również nadzieją i zachęcała do wspólnego działania.

W okresie Polski Ludowej niektóre pieśni służyły celom propagandowym lecz były także takie, które wyrażały opozycję przeciwko socjalistycznemu systemowi.

Pieśni takie jak Bogurodzica, Mazurek Dąbrowskiego czy Boże coś Polskę są niezbywalną częścią naszego dziedzictwa narodowego.

Bardzo znanymi i często wykonywanymi pieśniami są pieśni wojskowe z różnych okresów naszej historii, takie jak:  Idzie żołnierz borem, lasem, Przybyli ułani, Rozszumiały się wierzby płaczące, Czerwone maki na Monte Cassino i inne.
Natomiast tematyką polskich pieśni ludowych są wszystkie aspekty życia człowieka: miłość, praca
i obrzędy. Stosownie do tego dzieli się je na pieśni obrzędowe (wesela, żniwa), pieśni obyczajowe (miłosne, zalotne, żołnierskie), przyśpiewki towarzyszące melodiom tanecznym, ballady i pieśni religijne. Przekazywano je ustnie z pokolenia na pokolenie, bez zapisu nutowego ani słownego. Wiele z nich ocalało dzięki polskiemu etnografowi Oscarowi Kolbergowi, który w XIX w. rozpoczął proces utrwalania tych pieśni na piśmie.
Wartościową formą kontaktu z tradycją może stać się poznawanie ekspozycji muzealnych i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych oferowanych przez wiele muzeów.

Muzeum Etnograficzne w Toruniu realizuje program edukacyjny dla osób niepełnosprawnych, a można tam m in. obejrzeć wystawę stałą pt. Tajemnice codzienności, która podkreśla pograniczny charakter kultury ludowej, na którą duży wpływ miała kultura mieszczańska i szlachecka oraz zmiany polityczne i cywilizacyjne.

Informacje dotyczące terminów zajęć muzealnych oraz konsultacji można uzyskać w Dziale Edukacji

(tel. 56 622 89 43), e- mail: edukacja@etnomuzeum.pl

Ośrodki wsparcia mogą również organizować spotkania ze starszymi osobami znającymi dawne zwyczaje i obrzędy, jak również z osobami posiadającymi wiedzę o czasach wojny, znających obrzędy i tradycje polskie, związanymi z pieśnią patriotyczną i tradycyjną.
Uprzejmie prosimy o zwrócenie uwagi na zaproponowane przez nas przykłady pieśni, które mogą być inspiracją do pracy. Zachęcamy do własnych poszukiwań i poszerzania tego kanonu.

Serdecznie zapraszamy do udziału!