20 października w Pracowni obchodziliśmy Uroczysty Dzień Papieski upamiętniający 100-lecie urodzin świętego Jana Pawła II.

Pierwotnie zaplanowana msza święta i wystawa prac poświęconych tematyce papieskiej w Bibliotece Główniej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z udziałem gości i publiczności nie mogły się odbyć ze względu na reżim sanitarny z powodu epidemii covid19. Zmieniony program został zminimalizowany i uroczystości odbyły się w Pracowni – wszystkie elementy dnia w swoim temacie i charakterze nawiązywały życia i kapłaństwa Jana Pawła II.

Uczestnicy zajęć obejrzeli film pt. Karol Wojtyła- Jan Paweł II i wspólnie przypomnieli, co pamiętają o dzieciństwie, młodości i kapłaństwie wielkiego Polaka. 

 

 

Kolejnym punktem obchodów Dnia Papieskiego było otwarcie wystawy pt. „Listy”. Inspiracją do powstania niezwykłych prac były listy Ojca świętego do całego świata lub grupy wiernych.

 

 

 

 

 

Następnie wszyscy obejrzeli niezwykle różnorodną wystawę grafik, rysunków i tkanin nawiązujących do pontyfikatu Jana Pawła II.

 

 

Niespodzianką i wielkim przeżyciem dla niepełnosprawnych twórców było otrzymanie słów papieża w kopercie imiennie zaadresowanej dla każdego z uczestników.

 

 

 

 

Podniosła atmosfera, wypowiedzi uczestników, czytanie niezapomnianych słów papieża, a także wspólne słuchanie muzyki religijnej zakończyło się świętowaniem przy kremówkach – i ten dzień pozostanie niezapomnianym w historii działalności Pracowni.

 

 

Rozmowy z autorami prac pokazują, iż dzięki pobudzanej aktywności, motywowaniu i odpowiedniej inspiracji do tworzenia prac – poważne tematy nie są nieosiągalne dla osób niepełnoprawnych, wzbudzają radość i zadowolenie, a także uznanie innych.